Foto: Vessi Vessi Visuals.

Hej, jag heter Kirsi Vuorinen.

Jag är en grön tänkare, ambassadör för cirkulär ekonomi, vice ordförande för Västra Helsingfors Gröna, konsult, coach, expert inom förändringsledarskap och strategiarbete, diplomingenjör, mamma till två underbara barn, yogi och naturälskare.

Låt oss göra Helsingfors till en pionjär inom cirkulär ekonomi!

Helsingfors mål är att vara koldioxidneutral 2035. Vart är vi på väg?
Även om många enskilda cirkulära ekonomiska åtgärder redan har vidtagits i Helsingfors, har endast de första stegen tagits i den allmänna övergången till ett mer hållbart ekonomiskt system. De största möjligheterna för cirkulär ekonomi ligger i Helsingfors inom byggande, delningsekonomi, upphandling och avfallshantering.
Varför är den cirkulära ekonomin värdefull?
Den cirkulära ekonomin skapar en säker grund för Helsingfors ekonomi för framtiden, hjälper till att bekämpa klimatförändringar, skapar betydande besparingsmöjligheter i en koronadriven ekonomi, lockar nya företag, skapar innovationer och nya jobb och stärker medborgarnas välbefinnande i hållbart sätt.

Andra teman som är viktiga för mig är ett familjevänligt samhälle, naturen, utbildning, jämlikhet och välbefinnande för alla medborgare och en positiv miljö för företagande.

KIRSI VUORINEN PÅ INSTAGRAM

[fts_instagram instagram_id=17841408766676416 access_token=IGQVJVS3FoeE5ZAU0NQb0h3WWlQVHpRTzc4Q1dEcFFrbTZAOX09Ka3N5eUNHcWlZARHZAsZAmRHYW1vZAHBjUDhqVmZAnVkc4R3BQa2h0MFRFaEZAGYmJTOVVQaldXaVBwMnl1UkVwdmNRdVRB pics_count=6 type=basic super_gallery=yes columns=3 force_columns=no space_between_photos=1px icon_size=65px hide_date_likes_comments=no]

KIRSI VUORINEN PÅ FACEBOOK

Cannot call API for app 405460652816219 on behalf of user 10158842001938280

KIRSI VUORINEN PÅ TWITTER

[fts_twitter twitter_name=KirsiVuorinen tweets_count=6 cover_photo=yes stats_bar=no show_retweets=yes show_replies=no]

KIRSI VUORINEN PÅ YOUTUBE

[fts_youtube vid_count=4 large_vid=yes large_vid_title=yes large_vid_description=no thumbs_play_in_iframe=yes vids_in_row=4 omit_first_thumbnail=no space_between_videos=1px force_columns=no maxres_thumbnail_images=yes thumbs_wrap_color=#000 channel_id=UCNlr766O8e9SWIU3grwJMfQ]

SENASTE ARTIKLARNA

”Utan en känsla av ansvar för välfärden för nuvarande och framtida generationer, kommer människor inte att motiveras att ta hand om någonting bortom sina egna bakgårdar.”

– Leslie Paul Thiele, i sin bok Sustainability (2016)